Regio: Antarctica

Bestemmingen: Falklandeilanden

Naam: Kwak (Nycticorax nycticorax)

Hoogte: 65 cm.

Gewicht: 800g.

Verspreidingsgebied: Drasland overal ter wereld, behalve in de poolgebieden.

Beschermingsstatus: Niet bedreigd.

Dieet: Vis, krill, schaaldieren, kikkers, insecten, kleine zoogdieren, kleine vogels.

Uiterlijk: Zwarte kroon en rug, witte buik, witte of gele kop, rode ogen, gele poten en lange witte pluimen op het achterhoofd.

Hoe voeden Kwakken zich?

Kwakken staan stil aan de rand van het water of in ondiep water en wachten daar in een hinderlaag op hun prooi.

Ze kunnen vis lokken door hun snavel in het water te dippen en deze snel te vibreren. Zo imiteren ze de bewegingen die de prooi van de vissen maken, waardoor de vis erop afkomt. 

Wanneer ze hun prooi gevangen hebben schudden ze hun kop snel heen en weer tot deze verdoofd of gedood is. Het zijn opportunistische eters, ze eten ook aas, vrijwel alle soorten kleine dieren, plantmaterialen en afval op stortplaatsen.

Zijn Kwakken sociaal?

Kwakken jagen meestal alleen. Gedurende de dag nestelen ze samen in kolonies. Deze kolonies kunnen tot 12 nesten in één enkele boom bevatten. Van deze kolonies is bekend dat sommige meer dan 50 jaar oud zijn.

Hoe snel kunnen Kwakken vliegen?

Kwakken kunnen tot 55 km per uur vliegen. 

Hoe planten Kwakken zich voort?

Kwakken worden geslachtsrijp vanaf ongeveer 3 jaar. Ze nestelen in kolonies. De nesten worden meestal gemaakt in bomen maar soms ook op de grond als de nestplaats beschermd is tegen roofdieren, zoals op eilanden of drijvende rietbedden. 

De mannetjes maken een sissend geluid om vrouwtjes aan te trekken. Ook worden er baltsbewegingen gemaakt, zoals buigen of het omhoog steken van de lange witte pluimen op het achterhoofd. 
Het mannetje begint met takken een nest te bouwen en blijft bouwmateriaal aanvoeren wanneer een partner gevonden en het vrouwtje het eigenlijke bouwen voor haar rekening neemt. 

De vrouwtjes leggen 3 tot 8 eieren. Beide zullen om de beurt op de eieren broeden en voor de kuikens zorgen. De kuikens verlaten het nest na ongeveer één maand.

De kuikens kunnen de eerste weken niet vliegen en verblijven daarom gedurende de dag in de dichte vegetatie terwijl ze zich ’s nachts bij de andere dieren aansluiten, wanneer deze uit de bomen naar beneden komen om te jagen.

Hoe lang leven Kwakken?

Kwakken leven ongeveer 20 jaar.

Hoeveel Kwakken leven er?

Er zijn geen echte studies gedaan te zijn naar de populatie Kwakken. Dit komt mogelijk omdat ze lastig te tellen zijn door hun nachtelijke jachtgewoontes en hun neiging om zich tijdens de dag te verbergen.

Hebben Kwakken natuurlijke vijanden?

Volwassen Kwakken hebben geen echte vijanden doordat hun kolonies zich hoog in de bomen bevinden. De jongen zijn echter kwetsbaar voor vijanden op de grond zolang ze niet kunnen vliegen.

7 Interessante weetjes over Kwakken

  • In het Engels wordt de Kwak “Black-crowned Night Heron” genoemd. In andere landen, zoals in Nederland, wordt een onomatopoëtische naam aan de vogel gegeven, een zogenaamde klanknabootsing van het geluid dat ze maken. Op de Falkland Islands wordt hij bijvoorbeeld een ‘kwark’ genoemd en in Nederland een ‘kwak’.
  • Kwakken kregen de Nederlandse naam vanwege het rauwe kwaak geluid dat ze maken.
  • Nycticorax betekent ‘nachtraaf’ en verwijst ook naar hun schrille kraaiachtige roep.
  • De Kwak is de meest voorkomende reiger soort.
  • Jonge Kwakken braken hun maaginhoud uit als afweermechanisme tegen vijanden.
  • Kwakken nestelen vaak samen met andere vogelsoorten zoals Zilverreigers en ibissen. Ze dragen zelfs zorg voor de kuikens van andere soorten als die in hun nest worden geplaatst.
  • De Kwak heeft zijn nachtelijke jachtgewoontes mogelijk ontwikkeld om competitie met andere vogelsoorten te vermijden. 
Loading